Disclaimer

1. Beheer

Deze site wordt door Theetuin d'Aole Pastorie vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wet. De site is ontwikkeld voor alle geïnteresseerden over de hele wereld.
 
2. Copyright 

Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid. Wel is het toegestaan om één kopie van het materiaal op een stand-alone computer voor privé-thuisgebruik te downloaden, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.
 
3. Geen garantie juistheid informatie

Hoewel Theetuin d'Aole Pastorie voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar site, geeft Theetuin d'Aole Pastorie geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Theetuin d'Aole Pastorie accepteert geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment worden gewijzigd.